Jak przekazać 1% podatku dla HUFCA KOSTRZYN NAD ODRĄ?

Chcesz rozliczyć podatek w PIT w wersji papierowej?

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

HUFIEC KOSTRZYN NAD ODRĄ Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku pochodowego.

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS 000094699

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel);

ABY TWÓJ 1% TRAFIŁ DO NAS NAPISZ KONIECZNIE W RUBRYCE PIT-U
 CEL SZCZEGÓŁOWY : CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ HUFIEC KOSTRZYN ZHP

informację tę może zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” (poz. 133 – PIT-28, poz. 309 – PIT-36, poz. 109 –PIT-36L, poz. 128 – PIT-37, poz. 62 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane przez Urzędy Skarbowe jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

KROK 3. US przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38).

źródło: www.1procent.zhp.pl