1% na ZHP bo:

  • to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce;
  • wychowuje dobrych ludzi;
  • uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym;
  • zrzesza i obejmujemy opieką prawie 120 tys. dzieci i młodzieży;
  • posiada ponad 10 tys. społecznych instruktorów – wychowawców;
  • każdy był kiedyś harcerzem, miał przyjaciół harcerzy, słyszał o harcerstwie, ma dzieci w harcerstwie, dzieci sąsiadów lub krewnych są harcerzami;
  • 74% Polaków ufa harcerstwu;
  • to organizacja o blisko 100-letniej tradycji;
  • to strażnik tradycyjnych wartości;
  • to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy;

Bez Twojej pomocy będziemy działać,

ale z Twoja pomocą możemy swoim działaniem objąć jeszcze jedno dziecko więcej, 

dać mu alternatywę, 

wskazać dobrą drogę do dorosłości!

źródło: www.1procent.zhp.pl